System Zarządzania Środowiskowego w Hucie ArcelorMittal Warszawa

Strona główna / Artykuły / System Zarządzania Środowiskowego w Hucie ArcelorMittal Warszawa

System Zarządzania Środowiskowego w Hucie ArcelorMittal Warszawa zgodny z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015.

System Zarządzania Środowiskowego w Hucie ArcelorMittal Warszawa zgodny z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015.

Huta ArcelorMital Warszawa otrzymała oficjalne potwierdzenie zgodności Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami nowej normy ISO 14001:2015. Odnośny audyt został przeprowadzony przez Tuv Rheinlad od 9 do 11 lipca 2019. Certyfikat jest ważny przez 3 lata – do sierpnia 2022 roku.

Nowa norma ISO 14001:2015 wprowadza kilka dodatkowych elementów np. ocenę ryzyk i szans, wynikających z działalności zakładu w odniesieniu do systemu. Zwiększa się nacisk na zgodność prowadzonych działań z wymogami prawnymi i innymi wymaganiami (na przykład takimi, których spełnienie deklaruje sama firma) oraz zaangażowanie kierownictwa w prawidłowe funkcjonowanie systemu. Kolejną nowością jest to, że ocena wpływu na środowisko nie ogranicza się do samego procesu produkcji danego wyrobu, ale obejmuje cały jego „cykl życia”: od zaopatrzenia w surowce i energię potrzebną do jego wytworzenia przez proces produkcyjny aż po informację, co się z nim dzieje, gdy przestaje być przydatny. Ta ostatnia kwestia w przypadku wyrobów stalowych ma proste rozwiązanie – w postaci złomu trafiają do recyklingu.